Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej...

Shaw Floor - O firmie
Shaw Floor - logo

Green Label i Green Label Plus jest niezależnym systemem certyfikacyjnym badającym produkty pod względem poziomu emisji lotnych związków chemicznych i organicznych w celu zapewnienia wyższego standardu jakości powietrza w pomieszczeniach.

Certyfikat Green Label Plus

CRI Green Label W 1992r. placówka badawcza CRI, opublikowała zieloną kartę Geen Label w celu identyfikacji produktów o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych. W ostatnim czasie rozpoczeto kolejną serię poprawek o nazwie Green Label Plus dotyczacą dywanów, wykładzin i klejów. Program ten zapewni jeszcze wyższy standard IAQ i zapeni klientom zakup produktów o najniższej z możliwych emisji substancji lotnych. Program ten zobowiazuje przemysł do korzystania z naukowo ustalonych norm, by stworzyć lepsze warunki dla życia, pracy i nauki. Fabryki, aby otrzymać certyfikat dla określonych produktów, muszą poddać je 14-dniowemu procesowi testowania zgodnie z wymogami sekcji 01350.

Niezależne badania laboratoryjne, badają produkt na siedem poziomów emisji substancji chemicznych zgodnie z wymogami sekcji 01350 i sześć dodatkowych substancji chemicznych zgodnie z wymaganiami CRI.

Z 13 substancji chemicznych mierzone są następujące:

 • Acetaldehyd
 • Benzen
 • Kaprolaktam
 • 2- etylo- Acid
 • Formaldehyd
 • 1- metylo-2- pyrrolidynon
 • Naftalen
 • Octanal
 • 4-Phenylcyclohexene
 • Styren
 • Toluen
 • Octan winylu

Kleje są także niezależnie testowane pod względem poziomu emisji dla 10 substancji chemicznych zgodnie z wymaganiami sekcji 01350, plus pięć dodatkowych substancji chemicznych.

Z 15 substancji mierzone są następujące:

 • Acetaldehyd
 • Benzotiazol
 • 2- etylo-1-heksanol
 • Formaldehyd
 • Izooktyloakrylan
 • Methylbiphenyl
 • 1- metylo-2- pyrrolidynon
 • Naftalen
 • Fenol
 • 4-Phenylcyclohexene
 • Styren
 • Toluen
 • Octan winylu
 • Cyclohexene Vinyl
 • Ksylen ( m-, o-, p- )

W celu osiagnięcia i utrzymania certyfikatów Green Label Plus, wykładziny, dywany, kleje muszą przejść trzyetapowy proces dalszego badania w celu monitorowania zgodności z wymogami programu prób.

Dywan

 • Wstępne badanie- dywan jest testowany, aby upewnić się, że spełnia wszystkie normy emisji z godnie z wymogami California DHS sekcji 01350.
 • Test kwartalny- badania zgodnie z ustalonymi kryteriami badania emisji lotnych substancji organicznych (TVOCs).
 • Test roczny- dywan badany jest zgodnie z ustalonymi kryteriami badania emisji, aby sprawdzić czy spełnia bardzo rygorystyczne kryteria emisji przez 13 poszczególnych związków, jak i również badania na TVOCs.

Klej

 • Wstępne badanie- klej jest testowany, aby spełnić wszystkie normy emisji związków przedstawionych przez California DHS sekcja 01350, i spełnia rygorystyczne wymagania emisji lotnych związków organicznych (TCOC).
 • Test roczny- klej jest badany zgodnie z ustalonymi kryteriami na 15 zwiazków chemicznych oraz czy spełnia wymagania emisji lotnych zwiazków organicznych (TVOC).
 • Test półroczny- 25% wszystkich kategorii produktów są losowo wybierane i poddawane powyższym testom ponownie.